Φιλανθρωπικές Εργασίες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΕΙ, ΜΑΙΕΣ ΑΤΕΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΤΕΙ ΠΛΗΡΗΣ